So sánh iPhone 15 Plus và 14 Pro Max


Cùng tầm giá nhưng iPhone 14 Pro Max có ưu điểm hệ thống ba camera, khung thép cao cấp, còn 15 Plus mang đến trải nghiệm cầm nắm tốt, nhiều màu sắc.

Thông Báo Mới