Robot chó hút khách tham quan tại triển lãm VIIE 2023


Mẫu robot tuần tra hình chó nặng 12 kg tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc tế (VIIE 2023) diễn ra tuần này được khách thích thú theo dõi mỗi khi biểu diễn hành động nhún nhảy, lộn vòng, đứn

Thông Báo Mới