Hậu trường quay sự kiện Scary Fast bằng iPhone 15 Pro


Apple cho biết lễ ra mắt loạt máy Mac và chip M3 sáng 31/10 được quay hoàn toàn bằng iPhone 15 Pro.

Thông Báo Mới