Bàn phím lạ hình chiếc mũ của kỹ sư Google


Các kỹ sư Google Nhật Bản phát minh bàn phím Gboard Caps dạng mũ, hỗ trợ nhập văn bản ở mọi nơi thông qua kết nối Bluetooth.

Thông Báo Mới