CloudFolder: Quản lý Dropbox, Google Drive, OneDrive trên máy tính không cần cài đặt

Sử dụng Windows 11/10 thì bạn đã có sẵn OneDrive cài đặt sẵn trong máy tính và nếu muốn dùng các trình quản lý lưu trữ đám mây khác thì bạn phải cài đặt thêm. Với CloudFolder, bạn chỉ cần có ứng dụng này là có thể quản lý dữ liệu trên nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến hiện nay.

Nếu bạn muốn trải nghiệm CloudFolder thì vào đây hay theo liên kết bên dưới > bấm Get > Install để cài đặt. Ứng dụng có sẵn trên Microsoft Store, bạn có thể tìm và cài đặt cho máy tính.

CloudFolder (Free+, Microsoft Store) →

Mở CloudFolder, bạn bấm Add và chọn dịch vụ lưu trữ đám mây muốn kết nối và quản lý trên máy tính.

  • ADrive.
  • Amazon S3/Compatible
  • Blacklaze B2.
  • Dropbox.
  • Google Drive.
  • OneDrive.
  • FTP.
  • SFTP.
  • WebDAV.

Thí dụ, mình chọn kết nối với Dropbox thì trong cửa sổ Add Dropbox info, bạn nhập tên tài khoản người dùng của mình vào User ID và nhập tên thư mục (nên đặt tên theo dịch vụ mình chọn) > bấm Authorize.

CloudFolder 1

Tags:
2.98 / 593 rates
HayCode.Xyz | Chia sẻ thông tin và nội dung đa dạng

Hãy tạo ra một cộng đồng lành mạnh và chia sẻ kiến thức với nhau nhé.

Thông Báo Mới